Meditationer                                                                                       Langfredag

Jesus, soldaterne og Judas

Tør vi vove at sige, at Judas var et nødvendigt middel til Jesu fuldendelse af sin jordiske opgave? Tør vi kalde ham for lidelsens stedfortrædende budbringer? Og er hans nødvendige forræderi så meget værre end Klippe-Peters sværd-hug og senere fornægtelse?  Peter har jo vores sympati, fordi vi kender ham så godt fra os selv, frembrusende, men så senere angrende… og til sidst var han klippefast….. mens Judas giver op og opgiver sit liv, fordi hans forræderiske gerning synes ubærlig. Selv om han udleverede sin lærer og mester i skuffelse over, at han ikke var den forventede politiske befrielse. Tør vi kalde Judas for martyr?       

Det skete under den jødiske påske… ordet betyder at gå forbi. Det var dødsenglen der gik forbi de huse, hvor der på dørstolpen var smurt blod fra påskelammet. Påske er, at dødsenglen går mig forbi. Men min nabo får besøg. Påske er, at en anden bli’r hængt ud. En anden hænger på den, mens jeg slipper fri. Påske er nogen for alle.

Jeg forstår det ikke. Hvorfor skal den enes befrielse ske ved at ofre den anden? Hvad hjælper det, at én dør for folket? Kan død da føre til liv?

Hvordan kan kærlighedens Gud overhovedet acceptere lidelse? HVIS han er kærlighedens Gud, så var det da bedre at Han fjernede lidelsen og dens årsager? Terroren skal ikke bekæmpes med terror, men ved at ændre det, der fører til terror!

Jeg forstår ikke lidelsens mening. ER der en mening med lidelse?

Jeg ved godt, at lidelse er en del af livet. Lige nu, i dette sekund, lider og dør tusinder af mennesker. Jeg HAR hørt børnenes skrig. Min TV-skærm og min avis viser mig dagligt lidelsens ansigter.

Og jeg har også selv været i lidelsens forgård. Lidelse ER.

Måske skal lidelsen ikke for enhver pris bekæmpes. Måske er lidelsens mening at den lidende har en særlig kaldelse og opgave. Tanken er på kanten af kynisme, jeg ved det. Men jeg ved også, at når man selv står dér, midt i smertens brændpunkt, da kan man overvældes af et lys, og man kan opleve en altomfattende tillid og afklaring, noget lignende, tror jeg, som livet tildeler den, der føder et barn.

Det er et af livets mysterier, at de, som gi’r os det ægte, det vedvarende, de kommer ofte fra lidelsens brændende smeltedigel. De kommer til os med et brændende, altfortærende klarsyn.

Påske er at se, at lidelse kan føre til liv. Påske er at tage imod det, som fødes gennem lidelse

og at ta’ imod den, som bærer lidelsen.

Jesus, ypperstepræsterne og Peter

Jeg er ikke sikker på, at jeg er grædefærdig. Jeg kan ikke følge Kingo i hans opfordring til at græde over min synd. Og for øvrigt græder Peter ikke i Johannes-evangeliets udgave af historien. I stedet varmer han sig. Der er jo også meget man kan varme sig ved, når man hører til inderkredsen. Der er ingen grund til at plapre ud med det til alle og enhver. Man kommer måske ligefrem længere, hvis man arbejder på de indre linier.

Hvorfor sku’ vi græde? Er det ikke nok, at Peter, den tøsedreng, gjorde det? HVIS han altså gjorde det…

Påske er, at Jesus stedfortrædende ta’r alt det på sig, som egentlig burde ha’ ligget på mine skuldre. Påske er, at Gud retter smed for bager… eller rettere: Påske er, at én henrettes i stedet for alle. Du slipper! Vi burde derfor egentlig løfte vores hoveder og ranke ryggen. Påske er befrielse!

Er du ikke også en af den mands disciple, spurgte de?  Nej, da, hvor ka’ du tro det?  Det ku’ jo gå hen og bli’e en bekostelig affære. Religion er vel en privatsag!? Og det sku’ jo også nødig få konsekvenser. Se bare dér, hvor de gør, hvad de tror. Det fører til fanatisme og krig. Så hellere holde det for sig selv. Hvor var det man ku’ varme sig?

Det er måske deri Peter og jeg kan finde fælles grund til gråd, det, at vi ER befriede, men vi opfører os, som var vi fanger. Når nu Påske er, at det er HAM, der er fanget, for at jeg kunne blive fri. Hvorfor er jeg det så ikke? Vi VED jo, hvad vi har hørt, vi ved, hvad vi skal gøre, hvorfor gør vi det så ikke?

Påske er, at nåde går for ret, at tilgivelse anses for at være fyldestgørende retfærdighed, selv om det i virkeligheden er hamrende uretfærdigt. Påske er at din synd, den skyld og din skam HAR forladt dig, for aldrig mere at vende tilbage. Hvorfor tør vi så ikke tro på syndernes forladelse? Og leve derefter?

Jesus, Pilatus og Barabbas

Det særlige er ikke lidelsen. Langfrdag er ikke noget særligt i henseende til bestialsk tortur, umenneskelig fornedrelse og ækel henrettelse. Menneskeheden har både før og siden præsteret det, der var langt værre i henseende til djævelskab. Det særlige er den, der hånes. Det særlige er den, der lider, det særlige er den, der dør.

Hvor der er liv er der lidelse. Hvor der er liv, er der forhånelse. Hvor der er liv, er der død.

Lidelse, forhånelse og død er en del af riget, magten og æren i denne verden. Lidelse er natur-lig.

Jesu lidelse og død derimod er u-natur-lig. For Guds søn, Gud selv, dør jo ikke. Gud kan ikke dø. Og dør han alligevel, så er han ikke Gud. Det vi er vidner til, er ikke blot Guds selvmord, men det er Guds ophævelse af sig selv og alle ting.

Det er Guds anti-skabelse. For hvis Gud ikke er, så er verden heller ikke. Så er verden gået under.

Påske er, at nu står verden ikke længere. Det gamle er forbi!

Men han sagde, at der skulle ske noget tre dage efter. Han sagde, at han ville gøre opstand mod lidelse og død.

Han sagde at i stedet for den gamle verdens u-orden kommer Guds Rige. Døden hører til i VORES rige. I GUDS Rige er døden ikke. Når Guds Riges u-dødelige repræsentant går ind i vores døds-rige, så har Han Guds evige liv med sig. Han bytter med os.  Se, han gør alting nyt!

Så lad os da tro og vente. Så lad os da se, at Langfredag er begyndelsen på Påskemorgen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s